Ciljevi i djelatnosti Asocijacije

 • Podrška razvoju demokratije, tolerancije, mira, slobode, kulture dijaloga, kao i drugih savremenih civilizacijskih vrijednosti i afirmacija dijaloga i suživota među narodima  u Bosni i Hercegovini,
 • Podrška razvoju i napretku društva ostvarivanjem humanitarnih, društveno-ekonomskih, socijalnih, obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih, sportskih, ekoloških, turističkih i drugih različitih projekata kojima se unapređuje kvalitet života u Bosni i Hercegovini,
 • Iniciranje i podrška projektima održivog i ekološki prihvatljivog privređivanja, uz  razvoj agro-prerađivačkih i drugih ruralnih poslovnih aktivnosti izvan poljoprivredne proizvodnje,
 • Podrška projektima održivog povratka izbjeglih i raseljenih lica, repatrijacije i reintegracije povratnika.
 • Pružanje podrške socijalno ugroženim slojevima društva i malim preduzetnicima u cilju jačanja i razvijanja socijalnog i ekonomskog okruženja, te ublažavanja siromaštva i podrške zapošljavanju i samozapošljavanju,
 • Razvijanje cjelovite kolektivne svijesti građana o potrebama djelovanja i učestvovanja u društvenom životu u Bosni i Hercegovini,
 • Praćenje, analiza i  podrška projektima zaštite ljudskih prava,  
 • Uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava sa ustanovama, institucijama, udruženjima, pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu, koji djeluju ili imaju iste i/ili slične programske ciljeve i djelatnosti, te zajedničko djelovanje,
 • Organizovanje svih vidova edukacije, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti, te izgradnja pozitivnih navika kod mladih u cilju svrsishodnog korištenja slobodnog vremena,
 • Podrška projektima koji podstiču pozitivnu, motivirajuću klimu za sve strukture društva,
 • Afirmacija na očuvanju i njegovanju kulturne baštine, historijskog naslijeđa, kao i prirodnih i turističkih vrijednosti u Bosni i Hercegovini,
 • Organiziranje okruglih stolova, prezentacija, seminara, sajmova, treninga, kurseva i konferencija radi realizacije ciljeva Udruženja
 • Izdavanje magazina, publikacija i časopisa radi ostvarenja ciljava Udruženja, u skladu sa Zakonom.
Pročitano 3062 puta
Rate this item
(0 votes)