Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrazcu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta.

Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.

  • Članom Udruženja mogu postati državljani Bosne i Hercegovine koji prihvate Statut i ciljeve Udruženja.
  • Članom Udruženja mogu biti i strani državljani koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini pod uslovima, ako prihvate Statut i ciljeve Udruženja, i to potvrđuju potpisivanjem pristupnice.
  • Članom Udruženja mogu postati i pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini, ako prihvate Statut i ciljeve Udruženja, a koja učestvuju u radu Udruženja preko svojih delegiranih predstavnika.
  • Stalni (aktivni) članovi Udruženja su osnivači Udruženja koji su svojstvo člana Udruženja stekla danom upisa u Registar udruženja.
  • Pomažući (pridruženi) član može biti svaka fizička i pravna osoba koja finansijski, materijalno ili na drugi način pomaže Udruženje.
  • Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.
Pročitano 3115 puta
Rate this item
(0 votes)