ORGANIZACIJA PROAKTIVE

 • Restruktuiranje postojećih tijela/organa Proaktive
 • Formiranje timova Proaktive u općinama na području SI BiH (Teočak, Čelić, Bosanski Šamac, Modriča, Vukosavlje, Odžak)
 • Regrutovanje i prijem novih članova Proaktive
 • Jačanje i unapređenje rada općinskih timova Proaktive
 • Formiranje ženskih timova
 • Obezbjeđenje materijalno-finansijskih sredstava za rad Proaktive

INSTITUCIONALNO POZICIONIRANJE PROAKTIVE

 • Uspostavljanje i razvoj saradnje sa relevantnim akterima u okruženju (vlada, NVO, biznis sektor, vjerske zajednice, mediji, donatori, partneri, ...)

UKLJUČENJE U AKTUELNE INICIJATIVE

 • Uključenje u inicijative koje Proaktiva smatra značajnim (Podrška povratku u Podrinje, Popis stanovništva, Marš mira, ...)

IMPLEMENTACIJA PROJEKATA

 • Edukacija članova Proaktive (seminari iz oblasti komunikacije, menadžmenta, zdravog životnog stila, duhovnosti i drugi na osnovu iskazanih potreba)
 • Studentska bratstva i sestrinstva
 • Zdrav životni stil
 • Proaktiva Skauti
 • Web site Proaktiva + bh plus (pozitvine vijesti i informacije iz BiH)
 • Prođoh Bosnom kroz gradove – povezivanje općina iz FBiH sa povratnicima u manjem bh. entitetu
 • Instruktivna nastava iz matematike
 • Biznis fond za pokretanje biznisa članova Proaktive
 • Kampanje usmjerene na promociji pravih vrijednosti
 • Drugi projekti u skladu sa iskazanim potrebama
Pročitano 14576 puta
Rate this item
(0 votes)