Mirnes

Mirnes

četvrtak, 23 Maj 2013 14:11

ORGANIZACIJA PROAKTIVE

 • Restruktuiranje postojećih tijela/organa Proaktive
 • Formiranje timova Proaktive u općinama na području SI BiH (Teočak, Čelić, Bosanski Šamac, Modriča, Vukosavlje, Odžak)
 • Regrutovanje i prijem novih članova Proaktive
 • Jačanje i unapređenje rada općinskih timova Proaktive
 • Formiranje ženskih timova
 • Obezbjeđenje materijalno-finansijskih sredstava za rad Proaktive

INSTITUCIONALNO POZICIONIRANJE PROAKTIVE

 • Uspostavljanje i razvoj saradnje sa relevantnim akterima u okruženju (vlada, NVO, biznis sektor, vjerske zajednice, mediji, donatori, partneri, ...)

UKLJUČENJE U AKTUELNE INICIJATIVE

 • Uključenje u inicijative koje Proaktiva smatra značajnim (Podrška povratku u Podrinje, Popis stanovništva, Marš mira, ...)

IMPLEMENTACIJA PROJEKATA

 • Edukacija članova Proaktive (seminari iz oblasti komunikacije, menadžmenta, zdravog životnog stila, duhovnosti i drugi na osnovu iskazanih potreba)
 • Studentska bratstva i sestrinstva
 • Zdrav životni stil
 • Proaktiva Skauti
 • Web site Proaktiva + bh plus (pozitvine vijesti i informacije iz BiH)
 • Prođoh Bosnom kroz gradove – povezivanje općina iz FBiH sa povratnicima u manjem bh. entitetu
 • Instruktivna nastava iz matematike
 • Biznis fond za pokretanje biznisa članova Proaktive
 • Kampanje usmjerene na promociji pravih vrijednosti
 • Drugi projekti u skladu sa iskazanim potrebama
četvrtak, 23 Maj 2013 14:04
  1. Sektor za informisanje, promociju demokratije, tolerancije, mira, slobode, kulture dijaloga, kao i drugih savremenih civilizacijskih vrijednosti i afirmacija dijaloga i suživota među narodima Bosne i Hercegovine

  2. Sektor za finansijsko – ekonomske djelatnosti

  3. Sektor za socijalne i humanitarne djelatnosti

  4. Sektor za razvoj i napredak društva ostvarivanjem  kulturnih, sportskih, obrazovnih i naučnih djelatnosti

  5. Sektor za napredak društva ostvarivanjem  ekoloških i drugih različitih projekata kojima se unapređuje kvalitet života i zdravlje

  6. Sektor za praćenje, analizu i  promociju zaštite ljudskih prava  i temeljnih sloboda

  7. Sektor za podršku ženama i promociju prava žena

četvrtak, 23 Maj 2013 13:36

Proaktivnost znači preuzimanje inicijative, ali ne samo to već i odgovornosti za vlastiti život.

Proaktivan čovjek nikad ne čeka da mu se nešto dobro dogodi, on izaziva da mu se to dobro dogodi. Čovjek treba preuzeti odgovornost za svoje postupke, a ne samo čekati da se nešto dogodi, jer će se to prije dogoditi nekome tko radi i preuzima inicijativu.

Sve dok ljudi misle kako nemaju izbor ni uticaj na ono što im se događa ništa se neće promijeniti. Preuzimanje odgovornosti prvi je korak na putu do proaktivnosti.

Proaktivni ljudi nose svoje vrijeme sa sobom. Za njih nema značaja da li pada kiša ili sija sunce. Pokreću ih vrijednosti. Ako je njihova vrijednost da kvalitetno rade, onda njihov rad nema veze sa tim jesu li vremenske prilike povoljne.

Stephen R. Covey

četvrtak, 23 Maj 2013 13:27

Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrazcu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta.

Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.

 • Članom Udruženja mogu postati državljani Bosne i Hercegovine koji prihvate Statut i ciljeve Udruženja.
 • Članom Udruženja mogu biti i strani državljani koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini pod uslovima, ako prihvate Statut i ciljeve Udruženja, i to potvrđuju potpisivanjem pristupnice.
 • Članom Udruženja mogu postati i pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini, ako prihvate Statut i ciljeve Udruženja, a koja učestvuju u radu Udruženja preko svojih delegiranih predstavnika.
 • Stalni (aktivni) članovi Udruženja su osnivači Udruženja koji su svojstvo člana Udruženja stekla danom upisa u Registar udruženja.
 • Pomažući (pridruženi) član može biti svaka fizička i pravna osoba koja finansijski, materijalno ili na drugi način pomaže Udruženje.
 • Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.
četvrtak, 23 Maj 2013 13:16

Ciljevi i djelatnosti Asocijacije

 • Podrška razvoju demokratije, tolerancije, mira, slobode, kulture dijaloga, kao i drugih savremenih civilizacijskih vrijednosti i afirmacija dijaloga i suživota među narodima  u Bosni i Hercegovini,
 • Podrška razvoju i napretku društva ostvarivanjem humanitarnih, društveno-ekonomskih, socijalnih, obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih, sportskih, ekoloških, turističkih i drugih različitih projekata kojima se unapređuje kvalitet života u Bosni i Hercegovini,
 • Iniciranje i podrška projektima održivog i ekološki prihvatljivog privređivanja, uz  razvoj agro-prerađivačkih i drugih ruralnih poslovnih aktivnosti izvan poljoprivredne proizvodnje,
 • Podrška projektima održivog povratka izbjeglih i raseljenih lica, repatrijacije i reintegracije povratnika.
 • Pružanje podrške socijalno ugroženim slojevima društva i malim preduzetnicima u cilju jačanja i razvijanja socijalnog i ekonomskog okruženja, te ublažavanja siromaštva i podrške zapošljavanju i samozapošljavanju,
 • Razvijanje cjelovite kolektivne svijesti građana o potrebama djelovanja i učestvovanja u društvenom životu u Bosni i Hercegovini,
 • Praćenje, analiza i  podrška projektima zaštite ljudskih prava,  
 • Uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava sa ustanovama, institucijama, udruženjima, pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu, koji djeluju ili imaju iste i/ili slične programske ciljeve i djelatnosti, te zajedničko djelovanje,
 • Organizovanje svih vidova edukacije, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti, te izgradnja pozitivnih navika kod mladih u cilju svrsishodnog korištenja slobodnog vremena,
 • Podrška projektima koji podstiču pozitivnu, motivirajuću klimu za sve strukture društva,
 • Afirmacija na očuvanju i njegovanju kulturne baštine, historijskog naslijeđa, kao i prirodnih i turističkih vrijednosti u Bosni i Hercegovini,
 • Organiziranje okruglih stolova, prezentacija, seminara, sajmova, treninga, kurseva i konferencija radi realizacije ciljeva Udruženja
 • Izdavanje magazina, publikacija i časopisa radi ostvarenja ciljava Udruženja, u skladu sa Zakonom.
nedjelja, 20 Januar 2013 06:32

Misija

Animirati kreativne i moralne osobe i grupe koje će proaktivno raditi na kreiranju i razvoju pozitivnih vrijednosti u društvu, kreirajući ambijent za razvoj pojedinca i društva u cjelini.

Vizija

Asocijacija za kreiranje i razvoj pozitivnih vrijednosti „Proaktiva” je dinamična mreža pojedinaca i grupa, sastavljena od savjesnih i odgovornih aktivista iz zemlje i dijaspore koji, u saradnji sa relevantnim akterima, kreira i pokreće pozitivne promjene u društvu omogućujući kvalitetnije uslove za razvoj i uspjeh pojedinca i lokalne zajednice.