Domovina

Izložba "Bol majki Srebrenice"

Kozarac, 23.06.2022.

U povodu obilježavanja godišnjice genocida u Zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica i Žepa, asocijacija “PROAKTIVA” iz Tuzle, u saradnji sa produkcijskom kućom “DEBLOKADA” Sarajevo i Anitom Hodžić danas je u Kozarcu upriličila izložbu fotografija “Bol majki Srebrenice”, autora Ahmeta Bajrića Blicka i projekciju filma ” Quo vadis, Aida?”

Koordinator i voditelj manifestacije je bio Amel Suljić, a prisutnima se obratio i potpredsjednik Republike Srpske, gospodin Ramiz Salkić.

Foto: Blicko Junior

Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Tuzla, 28.02.2022.

“Brigom ili zabrinutošću” se ne postiže apsolutno ništa, samo se gubi dragocjena umna snaga i vrijeme.Svakodnevno slušamo posredstvom masmedija kako su oni koji vode i predvode zabrinuti za trenutno stanje u našoj lijepoj Domovini. Takvo što se uvijek završava na verbaliziranju i improviziranju mogućih rješenja glede stanja u kome jesmo i naravno dozivanja nekoga tamo da nas izbavi i probleme riješi. No, složit ćete se, oni uopšte ne bi trebali da budu zabrinuti jer nisu zbog toga tu gdje jesu – od njih se očekuje da čine/djeluju. Zapravo, jedan od najčešće korištenih pojmova/riječi u javnome diskursu ovih dana jeste zabrinutost/briga. Kada se zagledamo odnosno pogledamo značenjske nivoe, u različitim jezicima, riječi brinuti uvidjet ćemo da između ostalog može značiti i daviti, gušiti, smetati, ometati, iritirati, umanjivati. Ako na trenutak o tome razmislimo odmah posmislimo da ovo stanje tj. zabrinutost onemogućava protok kreativnih zamisli koje bi nam mogle pomoći u rješavanju problema.Briga nedvojbeno izaziva tjeskobu, a tjeskoba se označava kao nelagoda u vezi s onim što bi se moglo dogoditi. Uz takav opis i shvaćanje brige i njezine pratilje, tjeskobe, lahko ćemo utvrditi da briga nikako nije poželjan način suočavanja sa dilemama i problemima.

 

Trend našega odrođavanja od vlastitoga topraka uveliko, naravno, zbog neodlučnosti onih koji predvode, pokazuje nezaustavljivu tendenciju koja ide u prilog destruktivnim silama. Naša obaveza je da ne izgubimo volju da je moguće jer nas sa svih strana uče da je nemoguće, naša je obaveza prema našim šehidima i našoj djeci da svako na svoj način djeluje, a kako bi se učvrstilo/povratilo povjerenje među ljudima. Nastojmo da govorimo dobro o drugima i pred drugima – nastojmo da tim prije, ponudimo vlastiti primjer mogućega. Mržnja prema bilo kome neće riješiti naše dileme i probleme ali racionalan stav i lijep odnos ponudit će nove perspektive.

Budimo od probranih/izabranih onih koji radost vjere donose posredstvom lijepe riječi i korisna djela. Nemojmo našim govorom ili djelima obeshrabriti druge ljude jer oni od nas, kao vjerujućih ljudi, očekuju riječi podrške i razumijevanja. Bosne će biti sve dok bude ijedan koji vjeruje da je ima bez obzira koliko nam se govorilo da je nema. Bosna je ideja, ona nije samo geografija/teritorija. Bosna je san odnosno java koja traje vijekovima.

Proaktivni u Srebrenici

Srebrenica, 06.12.2021.

U subotu, 4.decembra 2021. godine u ambulanti MFS-EMMAUS u Potočarima, članovi Pro-Aktive dr. Ferid Konjić, i dr. Nusret Ramić bili dio tima doktora-volontera koji su došli da obave niz različitih specijalističkih pregleda za stanovništvo iz Podrinja. Dok je tim doktora Opće Bolnice “Dr. Mustafa Beganović” iz Gračanice obavio niz internističkih pregleda na čelu sa doktorom Jusufom Hodžićem kao i značajan broj ginekoloških pregleda od strane specijaliste ginekologije i akušerstva dr. Mirele Sulejmanović, naši članovi su imali zadatak da osunete desetine mališana sa područja općina Srebrenica, Bratunac i Milići. Njima su asistirali medicinski tehničari Seada Mehmedović i Nesib Hidanović. Međutim, ovo nisu bile jedine aktivnosti Asocijacije Pro-Aktiva u Srebrenici. 

Naime, sektor za karitativne djelatnosti, na čelu sa Hasikić Hamidom, obezbijedio je 100 knjiga za lektiru za korisnike internatskog smještaja, u vrijednosti od 1.200 KM s ciljem omogućavanja što boljih uslova za nove generacije. Naslovi su birani u konsultacijama sa profesorima iz Srebrenice, a zamisao je da ovu literatura obogati fond biblioteke koja će biti od koristi ne samo korisnicima ovog internatskog smještaja, već i svim drugim učenicima sa područja Srebrenice. “Proaktiva je udruženje gradjanja i promoviše pozitivne vrijednosti i pomoć našem narodu u ekonomskom, zdravstvenom, sportskom i drugim vidovima pomoći. Bićemo pomagači Emmausa kroz volonterski rad ljekarskim pregledima. Preko sektora za karitativne aktivnosti danas smo uručili 100 knjiga kao pomoć što boljoj edukaciji naših učenika. Dalje aktivnosti biće usmjerene prema potrebama na terenu. Cilj je da se što bolje obrazuju učenici povratnici”-kazao nam je predsjednik Proaktive dr. Ferid Konjić. Ovaj paket knjiga sadrži 21 naslov, a ova donacija je treća po redu u Bosni i Hercegovini, koju sektor za karitativne djelatnosti realizuje. Do sada je ukupno obezbijeđeno 250 knjiga na različitim lokacijama.