Sektori

Asocijacija Pro-Aktiva u okviru svog djelovanja je podijeljena na sektore, koji unutar vlastite organizacije doprinose radu i djelovanju same Asocijacije. Koncept sektora je zamišljen na način da svaki sektor ima fokusnu tačku, s ciljem da međusobnom interakcijom sektora dobiva se potpunija i jasnija slika djelovanja. Tako da se svaki projekat realizuje u okviru više različitih sektora, od kojih svaki na svoj način daje doprinos i čini projekat potpunijim.

U ovom dijelu, mi ćemo samo navesti koji su to sektori koji djeluju u okviru Asocijacije Pro-Aktiva, a detaljniji pregled sa opisom djelovanja, detaljnim opisom aktivnosti i kontakt osobom svakog sektora možete pronaći na stranicama o svakom sektoru pojedinačno.

Ljudski resursi

Mediji

Edukacija

Sport

Zdrav život

Poduzetništvo

Karitativne djelatnosti

Infrastruktura

Dijaspora

Ženski aktivizam