Search
Close this search box.

Članstvo

Kako se postaje članom i ko može biti član?

(1) Članstvo u Asocijaciji je dobrovoljno.

(2) Pravo na članstvo imaju sva punoljetna
lica.

(3) Članstvo u Asocijaciji se stiče na osnovu preporuke Upravnog odbora ili drugih članova Asocijacije.

Članom Asocijacije se postaje ispunjavanjem i potpisivanjem pristupnice Asocijacije, čime se prihvataju svi dokumenti Asocijacije, statut, odluke tijela Asocijacije, te se Asocijaciji ustupaju lični podaci iz Člana 13. 

Koje su koristi članstva u Asocijaciji Pro-Aktiva?

Koristi članstva u Asocijaciji Pro-Aktiva su višestruke. Shodno gore navedenom, da je članstvo dobrovoljno, ono podrazumijeva da se sav rad i djelovanje Asocijacije zasniva na volonterizmu. A volonterizam kao sama ideja po definiciji podrazumijeva:

– djelovanje za opću dobrobit bez materijalnih interesa aktivnih učesnika,

– djelovanje za korist šire društvene zajednice,

– ušteda materijalnih resursa iz javnog budžeta,

– poboljšanje uslova sredine u kojoj živimo i djelujemo,

– ohrabrivanje drugih da čine korisne i pozitivne stvari s ciljem popravljanja situacije u društvenoj zajednici.

 

Svaki pojedinac – volonter iz svog djelovanja ima ove koristi:

– upotrebljava svoje vlastite resurse (materijalne, stručne, radne) u korist svoje društvene zajednice,

– stiče nova iskustva i izgrađuje svoju ličnost kroz djelovanje koje je (često) drugačije od profesionalnog djelovanja pojedinca,

– popravlja svoju društvenu zajednicu vlastitim djelovanjem,

– osjeća duševno zadovoljstvo i mir radeći na dobrim i korisnim stvarima,

– ispunjava svoje slobodno vrijeme upoznavajući nove ljude, radeći korisne stvari koje će biti od koristi svima.

Kako postati Pro-Aktiva volonter?

Obzirom da Asocijacija Pro-Aktiva djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine, i obzirom da se iz dana u dan pojavljuje sve veći broj ideja za realizacijom različitih projekata, pored aktivnih članova koje Asocijacija broji, želimo svoju mrežu pojačati sa volonterima koji će u skladu sa vlastitim mogućnostima biti spremni da učestvuju u realizaciji određenih projekata tokom godine. 

Osnovna razlika između aktivnih članova (koji su također volonteri) i volontera (u smislu povremenog djelovanja) jeste da volonteri imaju pravo i obavezu učešća samo u realizaciji određenih projekata, ali ne i samom predlaganju, kreiranju, i odlučivanju o realizaciji projekta. 

Ovom prilikom posebno pozivamo mlade (srednjoškolce, studente) da nam se pridruže i pomognu u kreiranju i oblikovanju boljeg okruženja za sve nas. Detalji o načinu prijavljivanja u nastavku >