Search
Close this search box.

Projekti

Tokom svoje decenije djelovanja, aktivnosti Pro-Aktive su se zasnivale na projektima koji su bili nosioci i kreatori imena same Asocijacije. Ono što ovu Asocijaciju čini jedinstvenom je to da djeluje striktno na volonterizmu, i da svi njeni članovi sve što rade rade za dobrobit društva. Kroz cjelokupno djelovanje Asocijacije tokom proteklih deset godina, u trajnom fokusu su bili i ostali mladi, tj. nove generacije koje tek treba da stupe na društvenu scenu, a koji će sva ona postignuta znanja i umijeća prenositi na društvo ubuduće.

Kroz deceniju djelovanja Asocijacija Pro-Aktiva posebnu pozornost je usmjerila studentima, kojima je bila od velike pomoći tokom njihovog studija, a nije zaboravila ni one mlađe, kojima je bila direktan vjetar u leđa, podstičući ih na red, rad i disciplinu.

Aktuelni projekti

Projekat koji je najduže aktivan u našoj Asocijaciji i prati nas već punu deceniju, ali ono što ga karakteriše jeste progresivan razvoj i uspon u posljednjih četiri godine. Sa prvobitne dvije općine (Živinice i Kalesija), u 2022. godini projekat smo proširili na ukupno šest općina. Naš cilj nije da se zaustavimo tu, već da ovaj projekat širimo dalje, razvijamo, povećavamo broj naših istinskih Šampiona znanja.

Projekat priprema za upis na fakultete još je jedan od projekata koji ukazuje na usmjerenost Asocijacije da mladima olakša put ka uspjehu, ali uspjehu koji će sami postići, svojim trudom i zalaganjem. Kroz Pripreme za upis na fakultete motivišemo buduće studente da budu spremni na nove izazove, da prihvate taj prvi “ispit” koji ih čeka, a istovremeno novim generacijama dajemo jasno do znanja da jedini način za uspjeh jeste adekvatna priprema za to. Jer kako kaže Benjamin Franklin “Neuspjeh u pripremi, je priprema za neuspjeh”.

Izdavaštvo je jedan od najmlađih projekata, ali projekata koji je nekako najbrže iznjedrio dobre rezultate kojim Asocijacija Pro-Aktiva želi pozitivno djelovati u društvu. Ono što izdvaja izdavački projekat Pro-Aktive, odnosno ono što ga razlikuje od mnoštva izdavačkih kuća, i projekata koje danas vidimo širom svijete jeste istančan odabir onoga što se objavljuje. U osnovi, trenutno ovaj projekat vrši prevođenje stranih naslova koji su objavljeni, promovišući univerzalne ciljeve i ideje.

Kroz projekat časovi bosanskog jezika, Asocijacija Pro-Aktiva pokušava svima onima kojima je to uskraćeno učiniti dostupnim učenje maternjeg jezika, a koji je jedan od tri konstitutivna jezika u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat se realizovao u Srebrenici i Prijedoru. Kroz projekat se učenici upoznaju i sa bošnjačkim autorima koji nisu predmet nastavnih planova i programa, a koji čine značaj dio historije Bošnjaka na ovim prostorima.