Search
Close this search box.

Ženski aktivizam

Osnovni cilj ovog sektora jeste organizacija projekata za mlade.

Sektor djeluje na način da ideju volonterizma prezentuje osobama koje pokažu interesovanje uz napomenu da Pro-Aktiva, kao što i sam naziv govori jeste dimenzija više. Ovaj sektor u sklopu aktivnosti i projekata koje Asocijacija realizuje, užu i širu javnost upoznaje sa aktivnostima i ciljevima udruženja. Glavni način angažovanja novih članova jeste kroz individualno prezentovanje svih pojedinosti, uz mogućnost prezentovanja i u grupama.