Karitativne djelatnosti

Osnovni cilj ovog sektora jeste organizacija projekata za mlade.

Sektor djeluje na način da ideju volonterizma prezentuje osobama koje pokažu interesovanje uz napomenu da Pro-Aktiva, kao što i sam naziv govori jeste dimenzija više. Ovaj sektor u sklopu aktivnosti i projekata koje Asocijacija realizuje, užu i širu javnost upoznaje sa aktivnostima i ciljevima udruženja. Glavni način angažovanja novih članova jeste kroz individualno prezentovanje svih pojedinosti, uz mogućnost prezentovanja i u grupama.

Hamid Hasikić,
(dodati biografiju)